Om oss

Om oss

Sprengningsteknikk AS har 30 års erfaring innenfor grunnarbeid og spesialkompetanse innenfor sprengning. Firmaet ble etablert 1. april 1986 og feiret 30 år i bransjen i 2016! Firmaet består i dag av 31 ansatte og innehar sentral godkjenning  for utførende tiltaksklasse III.

Vårt kompetanseområde er rettet mot kompliserte sprengningsoppdrag der det stilles strenge krav til planer, dokumentering, rystelser etc. Vi har lang erfaring med sprengning innenfor Bergen bys sårbare kjerne; gjennom både store og små jobber.

De senere årene har vi økt vår kapasitet og kompetanse slik at vi kan ta større jobber som industritomter, vei og VA-anlegg. Vi utfører landmåling og masseberegninger; hovedsakelig for egne prosjekter og tilbud.

Våre mål

Sprengningsteknikk AS har som målsetning at alle våre kunder skal være fornøyde med arbeidet underveis og det ferdige resultatet. Du skal føle deg trygg på at alt blir utført på en faglig god og trygg måte. Vi holder en god dialog og jevnlig oppfølging under anleggsperioden.

Vi stiller alltid på oppdragene med godt humør og en positiv holdning, som er grunnlaget for en god opplevelse!

Vi ønsker våre faste og ikke minst nye kunder hjertelig velkommen til en hyggelig prat!

Sprengstoff

Sprengningsteknikk AS har godkjente lager for sprengstoff og tennere. Lageret er godkjent etter DSB (Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap) sine krav for lagret mengde sprengstoff. For transport av sprengstoff til lager og ut til brukssted har vi 6 godkjente biler og 3 godkjente tilhengere. Samtlige er godkjent etter DSB sine krav for EXII-kjøretøyer.

Alle godkjenningsattester blir fornyet hver 12. måned med kontroll hos Statens vegvesen. Fører av bilene har ADR kompetansebevis for klasse 1, eksplosiver, som fornyes ved kurs og eksamen hvert 5. år.

Sprengning

Sprengningsteknikk AS har 5 sprengningsbaser med sprengningssertifikat klasse A. De utfører sprengningen til daglig på bakgrunn av komplette sprengningsplaner utarbeidet av faglig ansvarlig. Alle utførte sprengninger er dokumentert med salverapporter. Vi har per i dag 3 borerigger i ulike størrelser.

Grunnarbeid

Sprengningsteknikk AS har 11 gravemaskiner i størrelse fra 8 til 40 tonn, i tillegg til hjullastere og dumpere. Vi har godt kvalifiserte maskinførere og grunnarbeidere. Vi har lang erfaring med natursteinsmurer, både til hageformål og som større forstøtningsmurer til veier og plasser. Alle arbeider blir utført og dokumentert etter Argus’ ISO-sertifiserte internkontrollsystem.

Helge Langeland

prosjektleder

Tlf: +47 454 18 435
E-post: helge@sprengning.no

Naveenan Poologanathan

Daglig leder

Tlf: +47 468 34 588
E-post: naveenan@sprengning.no

Ingunn Farsund

ingeniørgeolog

Tlf: +47 906 27 988
E-post: ingunn@sprengning.no

Svein Erik Mjelde

formann

Tlf: +47 924 64 396
E-post: sveinerik@sprengning.no

Marianne Pedersen

økonomimedarbeider

Tlf: +47 55 13 42 10
E-post: marianne@sprengning.no