Fagområder

VÅR FAGKOMPETANSE – DIN TRYGGHET

Grunnarbeid

 

Sprengningsteknikk AS har bred kompetanse innenfor grunnarbeider. Vårt mål er å levere konkurransedyktige løsninger som tilfredsstiller kundens behov.

Vi håndterer masseflytting og bearbeiding av byggetomter i alle størrelsesklasser. Dette omfatter opparbeiding og planering av tomt, samt utbedring av infrastruktur innenfor vann-, avløp- og EL-arbeid. Alt arbeid blir dokumentert etter KSMEF sitt internkontrollsystem og utføres i tråd med norske byggeforskrifter.

Sprengningsarbeid

 

Sprengningsteknikk AS er en ledende aktør innenfor sprengningsarbeid. Vi har 7 skytebaser tilgjengelig – alle med sprengningssertifikat klasse A. For å opprettholde sikkerheten følger våre arbeidere sprengningsplaner utarbeidet av fagansvarlig. Utførte sprengninger blir dokumentert med salverapporter.

Murarbeid

Sprengningsteknikk AS har lang erfaring med murarbeider. Vi leverer murløsninger i forbindelse med vei- og tomteoppbygning. Våre arbeidere gjør det som skal til for å møte kundens krav på kvalitet, utforming og utførelse. Vi er spesielt stolt av natursteinsmurene våre, men vi kan også gi tilbud på forstøtningsmurer og støttemurer.

LARK-arbeid

 

Sprengningsteknikk AS har bred kompetanse innen utomhusarbeider. Om utbygger har noen spesielle ønsker for opparbeiding av utomhusområder, utfører vi LARK-arbeid opptil tiltaksklasse 3. Våre arbeidere har også kompetanse fra anleggsgartnerfaget, noe som sikrer kundene våre beste kvalitet.

default