Hjem

Sprengningsteknikk AS

Sprengning, muring og planering

Sprengningsteknikk AS utfører sprengningsoppdrag, grunnarbeid og murertjenester i Bergen og omegn. Vi har særlig kompetanse på kompliserte sprengningsoppdrag der det stilles strenge krav til planer, dokumentasjon og sikkerhet.

Tjenester

Sprengningsteknikk AS kan bistå med sprenging, muring og planering. Vi har også verktøy for visualisering av oppdrag gjennom grafiske virkemidler.

Referanser

Sprengningsteknikk AS har opparbeidet seg et solid rykte i løpet av over 30 år i bransjen.

Utsalg

Sprengningsteknikk AS selger jord, pukk, singel og støv. Se priser og bestill.

Tjenester

Sprengningsteknikk AS kan bistå med sprenging, muring og planering. Vi har også verktøy for visualisering av oppdrag gjennom grafiske virkemidler.

Referanser

Sprengningsteknikk AS har opparbeidet seg et solid rykte i løpet av over 30 år i bransjen.

Utsalg

Sprengningsteknikk AS selger jord, pukk, singel og støv. Se priser og bestill.

Kompetanse og erfaring

De senere årene har vi økt vår kapasitet og kompetanse slik at vi kan ta større jobber som industritomter, vei og VA-anlegg. Vi utfører landmåling og masseberegninger; hovedsakelig for egne prosjekter og tilbud.